Đặt vé máy bay

 Chúng tôi là đại lý cấp I của hảng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines và các hãng hàng không khách như: Việt Jet, Jetstar Pacific, Silk Air … chuyên cung cấp vé máy bay đi trong và ngoài nước.

 

Liên hệ:  0985 503 777

Tel & Fax: +84 233 3526789 

ITINERATY (Domestic)

PRICE (USD)

REMARK (Vietnam airlines)

 

 

 

 

HO

CHI MINH

HA NOI

12 flights/day

90- 150

 

 

     2hrs            / Start-> 05:30/ Stop->16:30/ Daily

 

HUE

04  flights/day

60- 110

 

 

     1hrs 20ms/ Start-> 06:30/ Stop->19:30/ Daily

DA NANG

09 flights/day

60- 110

 

 

     1hrs 15ms/ Start->05:45/ Stop-> 21:25/ Daily

NHA TRANG

04 flights/day

60- 110

 

 

     1 hrs 10ms/ Start-> 05:55/ Stop->19:40/ Daily

 

 

 

HA NOI

 

HO CHI MINH

12 flights/day

90- 150

     2 hrs           / Start-> 06:00/ Stop-> 20:30/ Daily

Hue

04 flights/day

60- 110

     1 hrs 10ms/ Start-> 08:50/ Stop-> 20:30/ Daily

DA NANG

08  flights/day

60- 110

     1 hrs 15ms/ Start-> 06:30/ Stop-> 20:40/ Daily

NHA TRANG

12 flights/day

90- 150

     1 hrs 45ms/ Start-> 06:10/ Stop-> 18:20/ Daily

DA LAT

01  flights/day

90- 150

     1 hrs 40ms/ Start-> 13:00/ Stop-> 13:00/ Daily

 

 

 

 

 

DA NANG

HO CHI MINH

11 flights/day

 

60- 110

     1 hrs 10ms/ Start-> 06:30/ Stop-> 21:50/ Daily

HA NOI

07 flights/day

 

60- 110

     1 hrs 15ms/ Start-> 06:05/ Stop-> 15:50/ Daily

NHA TRANG

02 flights/day

 

60- 110

     1 hrs 25ms/ Start-> 06:05/ Stop-> 10:05/ Daily

DA LAT

01 flights/day

 

60- 110

     1 hrs 25ms/ Start->12:50/ Stop-> 12:50/ Daily

 

HUE

HA NOI

03 flights/day

60- 110

     1 hrs 10ms/ Start-> 10:50/ Stop-> 22:30/ Daily

HO CHI MINH

05 flights/day

60- 110

     1 hrs 20ms/ Start-> 08:40/ Stop-> 21:15/ Daily

 

 

NHA TRANG

 

 

 

HA NOI

03 flights/day

 

90- 150

     1 hrs 45ms/ Start-> 08:45/ Stop-> 20:55/ Daily

HO CHI MINH

04 flights/day

 

60- 110

     1 hrs           / Start-> 10:40/ Stop-> 21:40/ Daily

DA NANG

02 flights/day

 

60-110

     1 hrs 15ms/ Start-> 08:10/ Stop-> 12:10/ Daily

 

 

 

 

TIN KHÁC

1 
Trang
  • - Đặt phòng khách sạn 03/12/2017
  • - Thuê xe du lịch 03/12/2017