Huế tập trung bảo tồn văn hóa cung đình thời Nguyễn 01/12/2017

Trong công tác quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích Cố đô Huế từ nay đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cung đình thời Nguyễn.

Tình hình lũ lụt tại Thái Lan 01/12/2017

  Trong thời gian vừa trên toàn lãnh thổ đất nước Thái Lan đang diễn ra tình hình ngập lụt nặng...